Wednesday, April 19, 2017

UK esimesi Integrated Project Insurance (IPI) hange

Pilt 1. Tulevase Dudley Collegei ehitustehnoloogia keskus http://www.constructionmanagermagazine.com/agenda/integrated-project-insurance-non-confrontational-a/


UK esimesi Integrated Project Insurance (IPI) hanke- ja teostusmeetodit rakendanud pilootprojekte on valmis saamas ning esimesed raportid nende kulgemisest koostatud.

IPI on projekti hanke- ja teostusmeetod, mis sarnaneb Ameerika Integrated Project Delivery (IPD)- integreeritud projektiteostuse meetodile.

Mõned IPI-i põhimõtted:- Teostaja on terviklik projektimeeskond (tellija, arhitekt, ehitaja, projekteerija peamised koostööpartnerid)

- Kõik hanke tulemusel valitud projektimeeskonna liikmed on seotud projektiga  algusest peale

- Meeskonnaliikmete oskuste ja teadmiste ühendamine, on ühised võidud ja kaotused (shared pain-gain) ning ühine vastutus

- Kasutatakse Alliance Contract lepingut, mis on loodud IPI meetodi rakendamiseks

- Kasutatakse eesmärkmaksumuse meetodit (Target Cost)

- Kindlustatud on projekti riskid ja tulemused
- Kasutatakse „projekti pangakonto“ meetodit (Project Bank Account), kus maksed osapooltele toimuvad otse projekti jaoks ülesseatud kontolt, mitte erinevate osapoolte vahendusel. Lisalugemist projekti pangakonto kohta: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62118/A-guide-to-Project-Bank-Accounts-in-construction-for-government-clients-July-2012.pdf

Dudley College’i IPI pilootprojekt:

Pilt 2. Tulevase Dudley Collegei ehitustehnoloogia keskuse sisevaade http://www.expressandstar.com/education/2017/03/03/first-glimpse-inside-12m-dudley-college-block/imgid27999072/

UK valitsuse üks kolmest IPI pilootprojektist on Dudley College’i 3400 m² suuruse innovaatiliste ehitustehnoloogiate keskuse ehitus, mille kogumaksumuseks on £11.7 miljonit ning avatakse kevadel 2017. Antud projekt on uudne nii sisult kui teostuselt. Keskus hakkab koolitama digitaalseid insenere, kes kasutavad uudseid tehnoloogiaid (3D printimine, CNC jne) ehituselementide tootmiseks, samuti digitaalseid tarkvarasid erinevate analüüside õppimiseks. Pilootprojekti peamine eesmärk on katsetada IPI hanke- ja teostusmeetodit praktikas saavutamaks kliendi poolt seatud ootused lõpptulemusele 15%-20% väiksemate kulutustega kui algne investeerimise eesmärk.

Dudley College’i IPI pilootprojekti raportid:

Projekti pangakonto teemal tegi ettekande  Sulev Senkel RKAS’i Quo Vadis, ehitussektor 2016 seminaril: http://www.rkas.ee/files/Ehitussektoris%20k%C3%A4ibekiiruse%20ja%20l%C3%A4bipaistvuse% 20t%C3%B5stmise%20v%C3%B5imalused,%20Sulev%20Senkel.pdf
Autor: Kenet Kroon